Skip to Content

„БалБок“: Събиране и третиране на опасни отпадъци в България

 

Уважаеми журналисти,

Наградите на „Европейската мрежа за подкрепа на бизнеса“ (Enterprise Europe Network) отличават малки и средни предприятия (МСП), които са се възползвали от услугите и помощта на мрежата - , най-голямата мрежа в света за подпомагане на МСП с амбиция за развитие на международния пазар. Българската компания „БалБок“ е сред номинираните в категория „Нови посоки“ в тазгодишното издание на наградите. Победителите ще бъдат обявени на 14 ноември по време на церемония в Братислава, Словакия.

Поместената по-долу статия за успеха на българската фирма може да бъде ползвана за Вашите публикации безплатно и свободно от авторски права (в цялост или отчасти). При заявка от Ваша страна може да се организира и интервю с представител на съответната организация-член на мрежата (моля пишете ни на имейл адрес: sabina.drastikova@icfi.com).  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

„БалБок“: Събиране на опасни отпадъци в България

През 90-те години много заводи, предприятия и стопанства в България не обезвреждат отпадъците си, оставяйки купища неизвестни и често опасни химикали. С помощта на „Европейската мрежа за подкрепа на бизнеса“ (Enterprise Europe Network) д-р Лилия Желязкова и нейната компания „БалБок Инженеринг“ АД се заемат със задачата да намалят тази заплаха за околната среда чрез създаването на иновативна мобилна лаборатория и стационарна централна лаборатория за анализиране на отпадъци с неизвестен произход и състав.

През 1988 г. д-р Лилия Желязкова разработва технология за обезвреждане на радиоактивните отпадъци на единствената българска атомна централа. Тази нейна идея предопределя решението й да основе компанията „БалБок Инженеринг“ АД, която през последните 20 години помага за почистването и обезвреждането на опасни отпадъци из цяла България. През 2014 г. тя решава да разшири обхвата на предлаганите от „БалБок“ услуги, заемайки се с решаването на един от най-сериозните екологични проблеми на Балканите.                  

„Управлението на неизвестни опасни отпадъци е много сложен процес“,

казва д-р Желязкова.

„Преди да пристъпим към съответния вид третиране на отпадъците, първо трябва да ги идентифицираме, да определим техния произход и състав.“

Неизвестните опасни отпадъци могат да бъдат токсични, възпламеними, корозивни, заразни и дори канцерогенни. Създаването на мобилна и централна лаборатории, където да се вземат проби и да се идентифицират отпадъците с неизвестен произход, се оказва идеалното решение за почистване на подобни опасни вещества. За да успее компанията да се заеме с подобна колосална задача, екипът се обръща за консултации към „АРК Консултинг“, българска организация, координатор за България на „Европейската мрежа за подкрепа на бизнеса“ (Enterprise Europe Network) – най-голямата мрежа за подпомагане на малки и средни предприятия (МСП) с амбиции за излизане на външни пазари.

С помощта на „АРК Консултинг“ „БалБок“ успява да предприеме действия и мерки, които да направят проекта за управление на отпадъците по-ефективен. Освен това„БалБок“, с подкрепата на “АРК Консултинг” изготвят иновативна стратегия, идентифицирайки нови услуги, които да бъдат въведени на пазара, и въвеждайки набор от индикатори, които да измерват ефективността на компанията.

След това „АРК Консултинг“ помага на „БалБок“ да премине през процеса на кандидатстване по програмата „Иновации за зелена индустрия“ за България, която е част от „Норвежкия финансов механизъм“ за периода 2009-2014 г. Впоследствие „БалБок“ получава безвъзмездна финансова помощ в размер на повече от 370 000 евро по тази програма.

„Това, което „БалБок“ предложи с този проект, беше съвсем ново не само за компанията, но също така и за страната и за Балканите“, казва Даниела Чонкова, програмен координатор към „АРК Консултинг“ и координатор на „Европейската мрежа за подкрепа на бизнеса “

в България.

„Очаква се проектът да доведе до оптимизиране на дейността на компанията и до намаляване на цената на предлаганите от нея услуги, което от своя страна ще доведе до увеличаване на пазарния й потенциал.“

„Сега можем да достигнем до повече хора и да променим отношението им към отпадъците“,

споделя д-р Желязкова.

„Това не се отнася само за бизнеса, но и за училищата и домакинствата.“

Сътрудничеството между „АРК Консултинг“ и „БалБок“ доведе до откриването на нови работни места за химици и специално обучени шофьори на мобилната лаборатория, а в близко бъдеще се очаква да бъдат назначени още хора, тъй като бизнесът с почистване на опасни отпадъци с неизвестен произход тепърва ще се развива.

„Проблемът с тези отпадъци, натрупани в периода на промените след 1989 г., е характерен не само за България, но и за другите страни от Източна Европа“,

казва д-р Желязкова.

„Осъществяването на проекта ще даде възможност на много нови компании най-сетне да решат дълго отлагания въпрос с отпадъците си.“

Контакт с нас
Sabina Drastikova Media Relations Executive
Sabina Drastikova Media Relations Executive
относно Enterprise Europe Network

Европейската мрежа за подкрепа на бизнеса – Enterprise Europe Network” е най-голямата мрежа в света за подпомагане на МСП с амбиции за излизане на външни пазари. Със своите 3000 експерти от 600 членуващи организации в повече от 60 държави мрежата помага на малките и средни предприятия да се развиват по-бързо чрез предоставяне на специализирани консултантски услуги, нови бизнес сътрудничества и достъп до финансиране.