Контакт с нас
относно Enterprise Europe Network

Европейската мрежа за подкрепа на бизнеса – Enterprise Europe Network” е най-голямата мрежа в света за подпомагане на МСП с амбиции за излизане на външни пазари. Със своите 3000 експерти от 600 членуващи организации в повече от 60 държави мрежата помага на малките и средни предприятия да се развиват по-бързо чрез предоставяне на специализирани консултантски услуги, нови бизнес сътрудничества и достъп до финансиране.