Medins Havs och Vattenkonsulter och Seastar Survey: Lyckad blandning av sött och salt

Söndag 4 november 2018 —  

Bästa journalist!

Enterprise Europe Network Awards uppmärksammar små och medelstora företag (SMF) som utnyttjat tjänster och stöd från Enterprise Europe Network, världens största stödnätverk för små och medelstora företag med internationella ambitioner. Nätverket, som består av 3 000 experter från 600 medlemsorganisationer i över 60 länder, hjälper små och medelstora företag att växa snabbare med hjälp av skräddarsytt stöd, nya affärssamarbeten och tillgång till finansiering.

I årets upplaga av utmärkelserna är samarbetet mellan det svenska företaget Medins och brittiska Seastar Survey en av de nominerade i kategorin för nya samarbeten (New partnerships). Vinnarna presenteras vid en ceremoni Bratislava, Slovakien, den 14 november.

Nedanstående framgångshistoria får utan kostnad och äganderätt användas i er mediebevakning (hela texten eller delar av den). På begäran kan även intervjuer ordnas med entreprenören eller nätverksmedlemmen (kontakta då: sabina.drastikova@icfi.com).  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Medins Havs och Vattenkonsulter och Seastar Survey:

Lyckad blandning av sött och salt

Det svenska företaget Medins, som undersöker sötvattensekosystem, har inlett ett samarbete med det brittiska företaget Seastar Survey, som genomför miljöanalyser av havsvatten, för att skapa nya möjligheter och främja affärstillväxt. Genom Enterprise Europe Network fick de två företagen kontakt och kompletterar nu varandras kompetensområden i gemensamma projekt för att utforska livet på havsbottnar, i floder och i sjöar.

Havet har varit en del av entreprenören Olof Nilssons liv sedan han började dyka som 12-åring. När han var 15 år hade han tillbringat mer tid ute på havet än med andra aktiviteter på torra land.

Olof bestämde sig för att omvandla sin passion till en yrkeskarriär. Han studerade maringeologi och började arbeta med offshoreindustrin och med att undersöka havsbottnar. Under senare år har han dock fokuserat på sötvattensekosystem som vd för Medins, ett företag som undersöker floder och sjöar för att se till att ekosystemen håller sig friska. Undersökningarna sker på uppdrag av privata och offentliga klienter och ska säkerställa att projekt för infrastrukturbyggande inte skadar utrotningshotade arter och ekosystem.

”Vi fokuserar på limnologi [undersökningar av sötvattensmiljöer]. En stor del av de svenska statliga medlen dirigerades dock om till andra områden. Företagets vinst har minskat under de senaste åren, så vi bestämde oss för att vidareutveckla vår kompetens inom marinbiologi och leta efter en partner utomlands”,

säger Olof.

Han vände sig till sin lokala representant för Enterprise Europe Network, som är världens största stödnätverk för små och medelstora företag (SMF) med internationella ambitioner. Maria Lundin, rådgivare vid Business Region Göteborg, kontaktade sina kollegor i Storbritannien där en annan nätverksmedlem, Valerie Pondaven från brittiska University of Greenwich, antog utmaningen och hjälpte till att söka efter brittiska företag som arbetar med marinbiologi.

Flera företag hörde av sig, och ett av dem var Seastar Survey, ett Southampton-baserat företag som genomför miljöundersökningar av havsvatten. Med sina över 20 års erfarenhet av marinbiologiskt arbete såg företaget en möjlighet att utvidga sitt utbud av tjänster genom att expandera till limnologisegmentet.

De två företagen inledde ett långsiktigt samarbete för att utbyta kunskap och kompetens inom marinbiologisk och limnologisk forskning.

Hittills har Medins och Seastar Survey genomfört tre gemensamma projekt där man studerat söt- och havsvattenekosystem i Sverige. Tillsammans har de åtagit sig ett uppdrag som handlar om att kartlägga 29 km av den svenska havsbottnen – i ett av de största havsekologiska projekten någonsin i landet.

Och mer ska det bli. Medins och Seastar Survey har även skickat in gemensamma anbud för sötvattenprojekt i Storbritannien.

”Relationen med Medins har varit en stor framgång så här långt. Utbytet av kunskaper och personal har varit fantastiskt, och vi hjälper varandra att komma in på nya arbetsområden i våra respektive länder”,

poängterar Seastar Surveys direktör Magnus Axelsson.

”Vårt marinbiologiska erbjudande växer sig allt starkare, och förra året ökade vår omsättning igen. Framtiden ser ljus ut”,

säger Olof.

Båda nätverkspartnerna poängterar att det lokala och internationella samarbetet verkligen gjort skillnad.

”Det handlar om verklig nätverksanda och visar att nätverket, med hjälp av sina kunskaper om lokala företag och förhållanden, kan främja tillväxt på internationell nivå”,

säger Maria.

”De lokala kunskaperna i nätverket ger mig verkligen tillgång till information som jag tror är avgörande för att hjälpa utländska företag att hitta en samarbetspartner i Storbritannien”,

konstaterar Valerie.

Bridging over new waters to boost business growth

Vad är limnologi?
Viktiga fakta
Projektresultat
© Medins Havs och Vattenkonsulter AB, 2016
A photo of our large water sampler. This is being used to monitor the marine water quality. We are currently working on a 5 year contract that started this January and the photo is from that project © Medins Havs och Vattenkonsulter AB, 2016
© Medins Havs och Vattenkonsulter AB, 2016
© Medins Havs och Vattenkonsulter AB, 2016
Sabina Drastikova Media Relations Executive