Společnost Incomaker na konferenci Web Summit: Umělá inteligence, díky níž je marketing hračkou

Neděle, 4. listopadu 2018 —  

Vážení novináři,

síť Enterprise Europe Network pomáhá malým a středním podnikům (MSP) naplno využívat obchodní příležitosti v EU i mimo ni.

Na letošní konferenci Web Summit, která proběhne 7. – 10. listopadu v Lisabonu, bude této síti věnována samostatná expozice. V rámci téže akce se budou prezentovat i některé z nejnovátorštějších MSP, jimž síť po celé Evropě poskytuje podporu. Jedním z těchto MSP je i česká společnost Incomaker, která na konferenci předvede svoji špičkovou technologii.

Níže uvedený příběh úspěchu společnosti Incomaker můžete zdarma použít pro zpravodajské účely. Na jeho kompletní verzi ani na její části se nevztahují autorská práva. Dále lze na vyžádání sjednat rozhovor s vlastníkem společnosti (žádosti zasílejte na adresu: malgorzata.miazek@mostra.com). 

*******

Společnost Incomaker: Umělá inteligence, díky níž je marketing hračkou

MSP jsou denně doslova zaplavovány digitálními údaji, ať už jde o sociální média, zpravodaje či analýzy webů. Aby firmám pomohla transformovat tato čísla v prodej, vyvinula společnost Incomaker umělou inteligenci pro marketing.

Pouhých 34 % MSP používá software pro řízení vtahů se zákazníky (CRM), 14 % používá akviziční marketing a 56 % neměří své výkony na poli marketingu vůbec.

Česko-portugalská společnost Incomaker si všimla mezery na trhu a vytvořila inovativní nástroj pro automatizaci marketingu, který navrhuje, plánuje a realizuje aktivity řízení marketingu s využitím umělé inteligence.

Společnost Incomaker analyzuje údaje z marketingového řetězce firem – ze sociálních médií, e-mailů, zpravodajů a dat na webových stránkách. Její software poté spustí na míru šitou marketingovou kampaň, která dokáže cílit na nevyužité trhy.

Prostřednictvím této automatizované služby získávají MSP vlastního marketingového manažera se znalostmi digitálního guru za pouhý zlomek nákladů

Společnost Incomaker snižuje náklady v marketingovém rozpočtu MSP a zároveň generuje vyšší zisky z optimalizované a cílené propagační kampaně.

Umělá inteligence společnosti Incomaker byla navržena týmem specialistů se znalostmi statistiky, informačních technologií, řízení podniků a digitálního marketingu.

Aby společnost Incomaker mohla dále růst, navázala spolupráci se Technologické centrum AV ČR, které je koordinátorem sítě Enterprise Europe Network v České republice. To ji následně navedlo k úspěšnému využití financování z nástroje Evropské komise pro MSP.

„Měníme data v informace, na základě informací vytváříme marketingovou kampaň a marketingová kampaň přináší zisk.“

– Tomáš Šalamon, výkonný ředitel společnosti Incomaker.

 

 

Incomaker boosts your sales

ⓒ Incomaker, 2016
ⓒ Incomaker, 2016
ⓒ Incomaker, 2016
ⓒ Incomaker, 2016
Malgorzata Miazek Media Relations Officer